İzmirin En İyi Lisesi

Bireylerin bulundukları çevre, kültür ve toplum hakkındaki bilgileri öğrenmeleri ilk olarak ailede gerçekleşmektedir. Ebeveynler tarafından bireyin yaşına uygun temel eğitimler verilmektedir. Bu bilgiler bireyler tarafından zihinde işlenerek daha sonra davranışa dökülmektedir. Yaş ilerledikçe zorunlu kılınan eğitim sürecine başlayan öğrenciler, daha üst seviyede ve gelişimleri göz önünde bulundurularak toplumsal açıdan uyum sağlayacak ve kültür aktarımını sağlayıcı bilgiler öğrenmektedir. Verilen bu eğitim sayesinde birey daha önceki geçmişini, insanlık tarihini bulunduğu kültüre dair bilgileri, üyesi olduğu toplumun devlet kurallarını ve daha çok bilgiyi öğrenmektedir. Bunların yanı sıra temel derslerin eğitimini alarak ileride yapacağı tercihlerle meslek sahibi olmanın kapısını açmaktadır.


Kurumumuz eğitimin bu çoklu işlevselliğinin farkında olup İzmirin en iyi lisesi olabilmek adına çalışmalarını gün geçtikçe hızlandırmakta ve eksikleri saptayarak bunlara yönelik gelişimler sağlamaktadır. İzmirin en iyi lisesi olduğunu iddia etmek tabi ki çok basit bir laf olacaktır hatta çoğu kurum tarafından bu iddia edilecektir. Ancak İzmirin iyi lisesi olabilmek sanıldığı kadar kolay bir durum olmamakta ve bunun farkında olarak öğrenci ve velilerimize o konuma ulaşabilmek adına en iyi hizmetleri sunmaktayız.

Kurumumuzun Öğrencilerimize Yaklaşımı


Kurumumuzda bulunan her öğrencinin bir insanın yavrusu olduğu ve biricik olduğunun bilinciyle onlara yaklaşmaktayız. Bulundukları ortamın onları etkileyebilecekleri ve şekillendirebileceğinin farkında olarak onlara model olabilecek öğretmen seçimlerimiz ve okul ortamımızla onların olumsuz kişilik geliştirmelerini engellemekteyiz. Okul ortamını öğretmenlerimizin de desteğiyle, öğrencilerimizin bilincini açacak, onlara farklı bakış açıları geliştirebilecekleri şekilde düzenlemekteyiz. Öğrencilerimizi tek tip insan olarak yetiştirmeyi asla düşünmeden onların her birini kendine has kişiler olarak gelişmelerini istemekteyiz. Bu farklılık insanlık için iyi sonuçlar doğurabilmektedir. Farklılıkları sonucunda çıktıkları yolda ileride bulunacakları meslekler sayesinde ülkemize ve bizlere hizmet edeceklerinin bilincindeyiz. Bu yüzden onları belirli kalıplar çerçevesinde öğrenimlere sunmamaktayız. Eleştirel düşünmelerini ve sorgulamayı öğrenmeleri adına beyin fırtınası gibi çeşitli etkinliklerle derslerimizi işlemekteyiz. Bu sayede öğrencilerimiz toplumda düşünen, eleştiren ve kendi kararlarını verebilen bireyler olarak yetişmektedirler. Kurumumuz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.