logo

Bireylerin bulundukları çevre, kültür ve toplum hakkındaki bilgileri öğrenmeleri ilk olarak ailede gerçekleşmektedir. Ebeveynler tarafından bireyin yaşına uygun temel eğitimler verilmektedir. Bu bilgiler bireyler tarafından zihinde işlenerek daha sonra davranışa dökülmektedir. Yaş ilerledikçe zorunlu kılınan eğitim sürecine başlayan öğrenciler, daha üst seviyede ve gelişimleri göz 
Read more