logo

İnsanlık tarihi, insanın var oluşundan itibaren yeryüzünde araştırma ve öğrenmeye meraklı olmuştur. Elde edilen bu bilgilerin sayısı arttıkça ve kültür kavramı oluştukça bu aktarımı sağlamak adına eğitim sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu eğitim sistemleri seneler geçtikçe önemini daha çok arttırmış ve bu yüzden eğitim zorunlu hale gelmiştir. 
Read more
İzmirdeki Anadolu liseleri arasında birçok eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu eğitim kurumları özel ve devlete bağlı Anadolu liseleri olarak ayrılmaktadır. Çeşitlilik fazla olsa da İzmirdeki Anadolu liseleri arasında yer alan kurumumuz da dahil tüm eğitim kurumlarının hedefi ortaktır. Bünyemizde bulunan öğrencilere eğitim programları çerçevesinde belirlenen kazanımları 
Read more
Okullarda verilen eğitim, her ne açıdan olursa olsun büyük öneme sahiptir ve bu eğitimin en iyi şekilde değiştirilmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi gerektiğinden dolayı, okullar bizim gelişimimiz için en önemli eğitim kurumlarıdır ve zorunlu bir eğitim veren kurumdur. Bu durumda en iyi eğitimin verilmesi ve gençlerin 
Read more
İnsanlar hayatlarını devam ettirmek adına bazı bilgileri öğrenmek zorundadırlar. Bu bilgileri sağlamak kimi zaman farkında olmadan gerçekleşirken kimi zaman programlı ve planlı olarak eğitim olarak bizlere verilmektedir. Bilinçli bir şekilde bu öğretimi sağlayan ülkemizde ve İzmir okul sayısı oldukça fazladır. Bu amacı güden devlet ve 
Read more
Bireyler hayatlarını sürdürebilmek adına bazı donanımlar kazanmak zorundadır. Bunlar temel bilgilerin dışında toplumla birlikte yaşayabilmelerini sağlayan, bir arada bulunabilmelerini kolaylaştıran kimi bilgileri de içermektedir. Bu bilgilerin kazanılması kimi zaman aile tarafından, kimi zaman sosyal çevre kimi zamanda bireyin kendi başına farkında olmadan kazanılmasıyla gerçekleşir. Yıllardır 
Read more
Bir toplumun çağdaşlık seviyesi gösteren en önemli faktörlerden bir tanesi eğitimdir. Eğitim bir toplum kalkınması için elzemdir. Çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen aileler ise kolej İzmir okulları arasından tercih yapmaktadır. Bunun da en önemli nedeni kolejlerin olanaklarının daha fazla olmasıdır. Eğitim devlet tarafından karşılanması gereken bir 
Read more
Tarihi şehir İzmir İzmir’deki özel okullar Egenin incisi olarak bilinen İzmir Türkiye’nin 3. Büyük şehridir. Uzun yıllar süren bir geçmişe sahiptir. Bu geçmiş 8.500 yıl öncesine dayanmaktadır. Güneşli gün sayısı oldukça fazla olan İzmir629 km kıyı şeridine sahiptir. Tarihi boyunca bünyesinde birçok kültür, uygarlık ve 
Read more
İzmirdeki en iyi özel anadolu liseleri ile ilgili makalemde özel anadolu liseleri konusu üzerinde duracağız. Türkiye’nin üç büyük ilinden birisi olan İzmir kalabalık bir liman kentidir. Bünyesinde birçok festival düzenlenmektedir. Bunlardan birisi ise Türkiye’nin en köklü ve kapsamlı fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı’dır. Eğitim konusuna 
Read more
Özel anadolu liselerinin farkı İzmirdeki özel anadolu liseleri birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. 5 Temmuz 2014 tarihi itibari ile resmi gazete de yayımlanarak dershaneler temel lise yani özel Anadolu liseleri olmuştur. Bu liselerin diğer liselerden farklı oldukça fazladır. Eski kurumları dershane olduğu için İzmirdeki özel Anadolu 
Read more
İzmirdeki anadolu liselerine genel bakış İzmirdeki anadolu liseleri sayısı bir hayli fazla. İzmir’in il merkezi İzmir’dir. Ege bölgesinde yer alan İzmir 12.007 km2 yüzölçümüne sahiptir. İl plaka kodu 35 olan İzmir metropol iller arasında yer almaktadır. 2017 verilerine göre İzmir’de 4 milyon 28 bin kişi 
Read more