logo

İzmirdeki Özel Anadolu Liseleri

İnsanlık tarihi, insanın var oluşundan itibaren yeryüzünde araştırma ve öğrenmeye meraklı olmuştur. Elde edilen bu bilgilerin sayısı arttıkça ve kültür kavramı oluştukça bu aktarımı sağlamak adına eğitim sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu eğitim sistemleri seneler geçtikçe önemini daha çok arttırmış ve bu yüzden eğitim zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde bile ortamlarımızda sayısız bilgi varken artık bu bilgilerin aktarımı da oldukça güçleşmektedir. Aslında eskiye nazaran teknoloji sayesinde bilmediklerimizi bulmaya, hatta eskiden görmemizin imkansız olduğu durumları internet sayesinde görebilmekteyiz. Ancak bu kolay ulaşımı sağlayan internet beraberinde bilgi kirliliğini de beraberinde getirdiğinden bireylerin doğru ve etkileşimsel olarak öğrenimini eğitim sayesinde gerçekleştirmektedir.


Eğitim eskiye nazaran yılların geçmesi ve kültürlerin gelişmesiyle önemini daha çok arttırmıştır. Eskiden bilgi aktarımı için oluşturulan bu sistem zamanla meslek kazanmak için gerekli olan bir zorunluk görülmüş ya da bir iletici şu an ise anlamını daha çok geliştirerek bu saydıklarımızın yanında bireyi topluma hazırlayan, geleceğimizin inşasını sağladığımız kurumlar haline gelmiştir. Günümüzde bu amaçları gerçekleştirmek üzerine kurulmuş birçok eğitim kademesi ve kurumları bulunmaktadır. İzmirdeki özel Anadolu liseleri de bunlar arasında bulunmaktadır. İzmirdeki özel Anadolu liseleri bu amaçları gerçekleştirmek adına temel hedefler belirleseler de öğretmen ve yönetici tutumları kurumları birbirinden ayıran unsurları oluşturmaktadır.


Eğitim Kurumlarının Tercihlerinin Öğrenci Üzerindeki Etkileri

İzmirdeki özel Anadolu liselerini baz alarak konumuza devam edersek eğer kurumumuz diğerlerinden farklı olarak öğrencileri yenilikçi çağa ayak uydurarak, ayrıca bireyin biricikliğini de göz önüne alarak onlara uygun öğretim stratejilerini belirlemektedir. Belirlenen bu stratejiler daha sonra öğrenci üzerinde öğrenim sürecini kolaylaştırmak adına profesyonel öğretmenlerimiz tarafından süreç yakından takip edilerek uygulanmaktadır. Bu yöntemler öğrencilerin daha kolay anlamasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin değerlendirmeleri sık sık yapılarak onların tam öğrenmelerini sağladıklarından emin olmaya çalışmaktayız. Temeli sağlam olmayan öğrenmelerin sonraki bilgilere engel teşkil edeceğini bildiğimizden öğrencilerimizin bilgilerinden emin olarak yolumuza devam etmekteyiz. Onları bu zorlu süreçte okuldan daha soğutmak olmayan hedefimizle, öğrencilerimizi okullarımıza daha sıcak bakmalarını sağlamaktayız.

Comments are closed.