logo

İzmirdeki Anadolu Liseleri

İzmirdeki Anadolu liseleri arasında birçok eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu eğitim kurumları özel ve devlete bağlı Anadolu liseleri olarak ayrılmaktadır. Çeşitlilik fazla olsa da İzmirdeki Anadolu liseleri arasında yer alan kurumumuz da dahil tüm eğitim kurumlarının hedefi ortaktır. Bünyemizde bulunan öğrencilere eğitim programları çerçevesinde belirlenen kazanımları vermek ayrıca onları toplumsal süreçlere hazır bireyler haline getirmektir. Kurumumuzun diğer liselerden ayrıca ele aldığımızda ise öğrencilerimize uygun öğretim ortamları sağladıktan sonra onları Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, gelişime açık ve gelişimi hedefleyen, eleştiren, sorgulayan, ülkesi adına çalışabilecek ve hiç durmadan bu yolda ilerleyecek bireyler yetiştirmektir. Çünkü kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi yeni nesil geleceğimizin teminatıdır. Yarınlarımız onlar sayesinde şekillenecek ve ilerleyecektir. Bu bilinçle oluşturduğumuz planlarımızı gerçekleştirmek adına gün be gün çalışmaktayız.


Birçok eğitim kurumu öğrencileri çağa uygun yöntemlerle destekleyerek öğrenimlerini gerçekleştirmemektedir maalesef ki bu okullar arasında çoğu İzmirdeki Anadolu liseleri de yer almaktadır. Öncelikle bir eğitimcinin çağa ayak uydurması ve yeniliklere açık olması gerekmektedir ki bugünü özümseyip kabul edebilsin. Kurumumuz da bu amaç temel alınarak öğrencilerin bu çağda içli dışlı oldukları teknolojiyle beraber eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. Onların bu derece kullanıp benimsedikleri bir teknolojiden onları ayırarak bir eğitim ve öğretim sağlayabileceğimizi düşünmek maalesef ki saçma ve eksik kalacaktır.


Çağa Ayak Uyduran Eğitim

Kurumumuzda hedeflediğimiz bu yaklaşımı okullarımızda bulunan akıllı tahtalarımızla ve çeşitli materyallerimizle gerçekleştirmekteyiz. Derslerimize giren öğretmenlerimiz öğrencilere konuyu daha açık hale getirebilmek adına bu yöntemlerden yararlanmakta ve öğrencilerin dikkatini çekebilmektedir. Güdülenmiş olan öğrenciler karşılaştıkları bilgileri öğrenmeye daha açık hale gelmektedir. Bu sayede öğrenimlerin kalıcılığı sağlanmaktadır. Aynı zamanda çağımız teknolojinin gelişmesiyle sosyalleşmeden uzak, bireyselleşmiş toplumlar yaratmaktadır. Halbuki insan tek başına düşünülemez. Bu oluşumları yıkmak ve insanlar arası etkileşimi arttırmak adına uygulanan stratejilerle sınıf içerisinde öğrencilerin birbiriyle kaynaşması sağlanmaktadır. Bu sayede iletişim becerileri de gelişen öğrenci dışarıda normal hayatta da kendisini ifade edebilen ve sosyalleşmeye açık hale gelerek istediğimiz noktaya ulaşabilmektedir.

Comments are closed.