logo

İzmir özel okul

İzmir özel okul alanında eğitim veren kurumların sayısı ve kalitesi yönünden oldukça şanslı olan iller arasındadır. İzmirdeki özel okullar arasında yer alan kurumlardan; İzmirdeki kolejlerİzmirdeki Özel Anadolu Liseleri ve dengi okullar eğitim bakımından son derece başarılı, disiplinli, çok yönlü eğitim veren kurumlar olarak bilinmektedir. Öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra okul içi eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yönünden de oldukça fazla olanak sağlayan İzmir özel okul grubunda bireysel ilgi ve yetenek alanları üzerine de gelişim faaliyetleri düzenlenebilmektedir.

Günümüzde öğrenciyi başarıya ulaşmaktan alıkoyan bazı unsurlar vardır ki; kaliteli bir eğitim sağlanabilmesi için önce öğrencinin bu konularda geliştirilmesi gerekmektedir. Pek çok çocuğumuz ve gencimiz; zaman planlama konusunda ciddi sıkıntılar yaşamakta, neye, ne kadar zaman ayırması gerektiğinin planlamasını doğru yapamamaktadır. Bu konuda kendisine yol gösterecek ve dahası bunu bireyin diline inerek, açıklayıcı ve ikna edici bir üslupla yapabilecek bir uzman desteğine ihtiyaç duyabilmektedir. Ayrıca; kendi öğrenme stillerini keşfetmesi, nasıl daha kolay ve kısa sürede öğrenebileceğini öğrenmesi gerekmektedir. Dikkat dağınıklığı, derslere tam anlamı ile adapte olamama, okulda kendini güvende hissedememe, kendisini okula ait hissedememe gibi birçok sorun öğrencilerin eğitim başarısını olumsuz yönde etkilemekte, başarı ile arasına derin uçurumlar açmaktadır. İzmir özel okul grubu gibi geniş olanaklara sahip eğitim kurumlarının çoğunluğunda bu tarz sorunlarla başa çıkabilme yöntemleri hakkında eğitim almış danışmanlar ve öğrenci koçları görev almaktadır. Bu birimler; öğrencinin kaygılarını, korkularını, ruhsal sorunlarını ve benzeri olumsuzlukları ortadan kaldırma, ders motivasyonu sağlama, öğrenciyi ilgi duyduğu alanlarda eğitim almaya teşvik ederek öğrenmeyi onun için daha keyifli hale getirme gibi konularda yardım ve yönlendirme sağlamaktadır. Bu da elbette ki; önce öğrenci bazında sonra ise kurum bazında bir başarıyı beraberinde getirmektedir. İzmir özel okul seçenekleri gibi nice özel okul seçeneğini başarılı kılan da bu öğrenci odaklı eğitim metodudur. Öğrenciyi öncelikli tutan, onun içindeki potansiyeli ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine imkân ve olanak sağlayan, onu hem fiziksel, hem akademik hem de ruhsal alanda destekleyen kurumların bu denli tercih edilir olması, elbette ki; verilen ciddi bir emeğin neticesidir.

Comments are closed.