logo

İzmir Okul

İnsanlar hayatlarını devam ettirmek adına bazı bilgileri öğrenmek zorundadırlar. Bu bilgileri sağlamak kimi zaman farkında olmadan gerçekleşirken kimi zaman programlı ve planlı olarak eğitim olarak bizlere verilmektedir. Bilinçli bir şekilde bu öğretimi sağlayan ülkemizde ve İzmir okul sayısı oldukça fazladır. Bu amacı güden devlet ve özel okullar olmak üzere eğitim kurumları çeşitlilik göstermektedir. Bu eğitim bireylere doğru karar verebilmeleri, eleştirel düşünmeleri, sorgulamayı, bulunulan dünyayı ve kültürü tanımaya yardımcı olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında eğitim sadece belirli ders kitapları ve bilgilerden oluşmamaktadır. Eğitimin insan hayatına yönelik daha yardımcı bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Tabi ki bu toplumsal hedeflerin yanında bireyin hayatını idame ettirmek için çalışacağı mesleği kazanabilmesi adına eğitimler verilmektedir.


İzmir okul açısından farklılaşmalarının çok görüldüğü bir kesimdir. Bu çeşitlilik eğitime çok yönlülük getirmektedir. En basitinden devlet ve özel okullar arasında temel farklar oluşmaktadır. Devlet okullarında sağlanan çoğu yetersiz materyal ya da eğitim aşkı gütmeyen öğretmenler yüzünden eğitim süreci oldukça sancılı geçmektedir. Kurumumuzda ise öğrencilere eğitim sürecini eğlenceli ve donanımlı sonuç elde edebilecekleri şekilde düzenlemeler yapmaktayız. Ayrıca hedeflenen toplumsallaşmayı kazandırabilmek adına öğrencilerimizi okullarımızda arkadaşlarıyla ve çevresiyle kaynaşabilecekleri etkinliklerle buluşturmaktayız.


Farklı Düştüğümüz Noktalar

İzmir okulları arasında çoğu eğitim kurumu öğrencinin karşılaştığı eğitim programlarının ağırlığının farkında olmaksızın öğrencilere bu bilgileri dikte etmektedirler. Evet eğitim programları tüm eğitim kurumlarında aynıdır ancak verilecek yöntemler ve destekler sayesinde öğrenci üzerindeki yükünü azaltmakta mümkündür. Kurumumuz da tam olarak bunu hedeflemektedir. Öğrencilere okulu farklı yansıtmayı amaçlayarak onlara zorunlu olarak gelecekleri bir ortam düşüncesinden çıkarmayı amaçlarız. Okula zorunluluk için değil öğrenme bilinciyle gelen bireyler öğrenmeye daha açık olarak bulunacaklardır.  Ayrıca profesyonel öğretmen kadromuz sayesinde bu amaçlarımıza daha kolay ulaşabilmekteyiz. Öğretmenlerimizin belirlediği öğretim stratejileri sayesinde öğrencilerimize farklı düşüncelere açık, farklı düşünebilen ve üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlarız. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek öğretim sürecini farklı materyallerle de destekleyerek öğrenimin kalıcılığını sağlarız. Çağın içli dışlı olduğu teknolojiyi de eğitimden ayırmayarak öğrencilerimizin ilgisi olan bu yönle onları öğretime güdülemekteyiz.

Comments are closed.