logo

İzmir Liseler

Bireyler hayatlarını sürdürebilmek adına bazı donanımlar kazanmak zorundadır. Bunlar temel bilgilerin dışında toplumla birlikte yaşayabilmelerini sağlayan, bir arada bulunabilmelerini kolaylaştıran kimi bilgileri de içermektedir. Bu bilgilerin kazanılması kimi zaman aile tarafından, kimi zaman sosyal çevre kimi zamanda bireyin kendi başına farkında olmadan kazanılmasıyla gerçekleşir. Yıllardır süregelen ve günümüzde de gerçekleşen programlı olarak gerçekleşen durum ise eğitim sürecidir. Bu süreç sonunda bireyler bilgi donanımına sahip olmakta bu bilgi donanımı sayesinde çoğu zaman meslek kazanımıyla sonuçlandırdığı ve aynı zamanda toplumla uyumlu, topluma dair kültürün öğrenimiyle bitirilmektedir. Bu sayede birey yaşamını kolaylaştırmaktadır. Eğitim süreci farklı kademelerle ilerlemekte ve her kademede bireyi bekleyen daha kapsamlı süreçler ve bu süreçlerin ölçüldüğü yeterlilik sınavları beklemektedir.


Lise de bu eğitim kademeleri içerisinde kendine önemli bir yer edinen süreçtir. Lise süreci bireyin mesleki açıdan, toplumsal açıdan ve özellikle gelişimsel dönemi açısından büyük öneme sahiptir. Lisede öğrenciler yetenek ve ilgilerine göre mesleki yönelmelerde bulunarak bundan sonraki hayatı için önemli kararlar aldığı süreci oluşturur. Bu onun diğer kademelere nazaran önemini arttırmaktadır. İzmir liselerin sayısına bakıldığında lise bakımından oldukça kapsamlı bir ildir. Burada bulunan liselerin fazlalığı öğrencilerin alacağı eğitimleri konusunda farklılık ve çeşitlilik sağlamaktadır. Ancak öğrenim görecekleri eğitim kurumunun doğru seçimi kişinin yaşamını etkileyeceğinden büyük öneme sahiptir.


Lise Bir Eğitim Kademesinden Daha Fazlası

Öğrencilerin lise dönemi kapsamında karşılaşacağı bazı konulardan biraz önce bahsetmiştik. Kurumumuz bu hususlar doğrultusunda öğrencilere yardımcı olmaktadır. Diğer İzmir liseleri gibi sadece eğitimi amaçlamamakta aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sunmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin mesleki seçimlerinde yardımcı olabilmek adına başlıca mesleki rehberlik çalışmaları sürdüren psikolojik danışmanlarımız, öğrencilerimizin kişilik gelişiminde önemli yere sahip olan bu dönemde İzmir liselerinden farklı olarak onlara psikolojik destekler sağlamaktadır. Bu psikolojik destekler sayesinde öğrencilerimiz almaları gereken eğitim bilgilerinin yanı sıra kimlik arayışlarını sağlıklı bir şekilde tamamlamakta bu süreç sonunda ise, kendilerini keşfettikleri ve buldukları, topluma uyum sağlayan, kendilerini bilen bireyler olarak çıkmaktadırlar.

Previous

Comments are closed.